Paste Search Dynamic
sudoku
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <iostream>
 3. #include <fstream>
 4. #include <stdlib.h>
 5.  
 6. #define sudokuSize 9
 7. std::ofstream plik( "sudoku.txt");
 8. int sudokuTab[sudokuSize][sudokuSize] =
 9. {
 10.     {0, 6, 0, 7, 2, 0, 0, 4, 0},
 11.     {5, 7, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0},
 12.     {0, 8, 0, 0, 1, 0, 0, 7, 0},
 13.     {6, 0, 8, 2, 3, 7, 0, 0, 0},
 14.     {0, 3, 7, 0, 0, 0, 2, 8, 0},
 15.     {0, 2, 0, 8, 0, 0, 0, 3, 0},
 16.     {0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0},
 17.     {7, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 1},
 18.     {0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 2, 0}
 19. };
 20. int constSudoku[sudokuSize][sudokuSize];
 21. int licznik = 0;
 22.  
 23. //dekalracje funkcji
 24. void rozwiaz();
 25. int sprawdzKolizje(int row, int col, int n);
 26. int czyMozna(int row, int col, int n);
 27. void RozwiazSudoku(int row, int col);
 28.  
 29.  
 30.  
 31. //definicje funkcji
 32. void rozwiaz()
 33. {
 34.     licznik = 0;
 35.     RozwiazSudoku(0, 0);
 36.     std::cout << "Liczba rozwiazan sudoku: " << licznik << ".\n";
 37. }
 38.  
 39. int sprawdzKolizje(int row, int col, int n)
 40. {
 41.     int colision = 0;
 42.     int i = 0;
 43.     for( i= 0; i < sudokuSize;i++)
 44.     {
 45.         if (sudokuTab[row][i] == n || sudokuTab[i][col] == n)
 46.             return 1;
 47.     }
 48.     return colision;
 49. }
 50.  
 51.  
 52.  
 53.  
 54. int czyMozna(int row, int col, int n)
 55. {
 56.     int czyMozna = 1;
 57.     int i =0;
 58.     int j = 0;
 59.     int rowSq = (row / 3);
 60.     int colSq = (col / 3);
 61.     int rowStart = (rowSq * 3);
 62.     int colStart = (colSq * 3);
 63.     for (i = rowStart; i < (rowStart + 3); i++)
 64.     {
 65.         for (j = colStart; j < (colStart + 3); j++)
 66.         {
 67.             if (sudokuTab[i][j] == n) return 0;
 68.         }
 69.     }
 70.     return czyMozna;
 71. }
 72.  
 73. void RozwiazSudoku(int row, int col)
 74. {
 75.     if ((sudokuTab[row][col] == 0) && (constSudoku[row][col] == 0)) // czy dane komurka sudoku jest wolna
 76.     {
 77.          int n = 0;
 78.         for (n = 1; n < 10; n++) // numry od 1...9
 79.         {
 80.             //sprawdzamy czy nie powoduje kolizji i czy mozna wstawiæ
 81.             if ((sprawdzKolizje(row, col, n) == 0)  &&  czyMozna(row, col, n)==1) // jesli nie koluduje
 82.             {
 83.                 sudokuTab[row][col] = n; // wstawiamy numerek
 84.                 //to idziemy do next komórki
 85.                 if ((row == (sudokuSize - 1)) && (col == (sudokuSize - 1))){
 86.                   for (int i = 0;i < sudokuSize;i++)
 87.                     {
 88.                         for (int j = 0;j < sudokuSize;j++)
 89.                         {
 90.                             plik << sudokuTab[i][j];
 91.                         }
 92.                     }
 93.                   plik<<"\n";
 94.                   licznik++;
 95.                 }
 96.                 else if ((col + 1) < sudokuSize)
 97.                    RozwiazSudoku(row, col + 1);
 98.                 else if ((row + 1) < sudokuSize)
 99.                    RozwiazSudoku(row + 1, 0);
 100.                 sudokuTab[row][col] = 0;
 101.             }
 102.         }
 103.     }
 104.     else//idziemy do innej komórki
 105.     {
 106.         if ((col + 1) < sudokuSize)
 107.            RozwiazSudoku(row, col + 1);
 108.         else if ((row + 1) < sudokuSize)
 109.             RozwiazSudoku(row + 1, 0);
 110.     }
 111. }
 112.  
 113. int main()
 114. {
 115.     int i = 0;
 116.     int j = 0;
 117.     for (i = 0;i < sudokuSize;i++)
 118.     {
 119.         for (j = 0;j < sudokuSize;j++)
 120.         {
 121.             constSudoku[i][j] = sudokuTab[i][j];
 122.         }
 123.     }
 124.     rozwiaz();
 125.     plik.close();
 126.     system("PAUSE");
 127.     return 0;
 128. }
 129.  
Parsed in 0.023 seconds