pastebin

Paste Search Dynamic
Recent pastes
ponovitev
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int main()
 6. {
 7.     int st_ponovitev, stevilo;
 8.    
 9.     cout << "Vnesi stevilo ponovitev: ";
 10.     cin >> st_ponovitev;
 11.    
 12.     cout << "Vnesi stevilo: ";
 13.     cin >> stevilo;
 14.    
 15.    
 16.     int st = 0;
 17.     while(st < st_ponovitev)
 18.     {
 19.         stevilo *= stevilo;  // drugace zapisano stevilo = stevilo * stevilo
 20.         st++;
 21.     }
 22.    
 23.     cout << "Rezultat je: " << stevilo;
 24.  
 25.     return 0;
 26. }
Parsed in 0.004 seconds