pastebin

Paste Search Dynamic
Recent pastes
wynik
 1. int licznik, mianownik;
 2.             double wynik;
 3.             Console.WriteLine("Podaj licznik");
 4.             licznik = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 5.             Console.WriteLine("Podaj mianownik");
 6.             mianownik = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 7.             try
 8.             {
 9.                 wynik = licznik / mianownik;
 10.             }
 11.             catch(DivideByZeroException)
 12.             {
 13.                 Console.WriteLine("Nie można dzielić przez 0");
 14.             }
Parsed in 0.003 seconds