pastebin

konto bankowe
 1. #a="05 1280 0003 0211 0000 6059 2101"
 2.  
 3. kody_kraj={'AW':'ABW','AF':'AFG','AO':'AGO','AI':'AIA','AX':'ALA','AL':'ALB','AD':'AND','AN':'ANT','AE':'ARE','AR':'ARG','AM':'ARM','AS':'ASM','AQ':'ATA','TF':'ATF','AG':'ATG','AU':'AUS','AT':'AUT','AZ':'AZE','BI':'BDI','BE':'BEL','BJ':'BEN','BF':'BFA','BD':'BGD','BG':'BGR','BH':'BHR','BS':'BHS','BA':'BIH','BL':'BLM','BY':'BLR','BZ':'BLZ','BM':'BMU','BO':'BOL','BR':'BRA','BB':'BRB','BN':'BRN','BT':'BTN','BV':'BVT','BW':'BWA','CF':'CAF','CA':'CAN','CC':'CCK','CH':'CHE','CL':'CHL','CN':'CHN','CI':'CIV','CM':'CMR','CD':'COD','CG':'COG','CK':'COK','CO':'COL','KM':'COM','CV':'CPV','CR':'CRI','CU':'CUB','CX':'CXR','KY':'CYM','CY':'CYP','CZ':'CZE','DE':'DEU','DJ':'DJI','DM':'DMA','DK':'DNK','DO':'DOM','DZ':'DZA','EC':'ECU','EG':'EGY','ER':'ERI','ES':'ESP','EE':'EST','ET':'ETH','FI':'FIN','FJ':'FJI','FK':'FLK','FR':'FRA','FO':'FRO','FM':'FSM','GA':'GAB','GB':'GBR','GE':'GEO','GG':'GGY','GH':'GHA','GI':'GIB','GN':'GIN','GP':'GLP','GM':'GMB','GW':'GNB','GQ':'GNQ','GR':'GRC','GD':'GRD','GL':'GRL','GT':'GTM','GF':'GUF','GU':'GUM','GY':'GUY','HK':'HKG','HM':'HMD','HN':'HND','HR':'HRV','HT':'HTI','HU':'HUN','ID':'IDN','IM':'IMN','IN':'IND','IO':'IOT','IE':'IRL','IR':'IRN','IQ':'IRQ','IS':'ISL','IL':'ISR','IT':'ITA','JM':'JAM','JE':'JEY','JO':'JOR','JP':'JPN','KZ':'KAZ','KE':'KEN','KG':'KGZ','KH':'KHM','KI':'KIR','KN':'KNA','KR':'KOR','':'KOS','KW':'KWT','LA':'LAO','LB':'LBN','LR':'LBR','LY':'LBY','LC':'LCA','LI':'LIE','LK':'LKA','LS':'LSO','LT':'LTU','LU':'LUX','LV':'LVA','MO':'MAC','MF':'MAF','MA':'MAR','MC':'MCO','MD':'MDA','MG':'MDG','MV':'MDV','MX':'MEX','MH':'MHL','MK':'MKD','ML':'MLI','MT':'MLT','MM':'MMR','ME':'MNE','MN':'MNG','MP':'MNP','MZ':'MOZ','MR':'MRT','MS':'MSR','MQ':'MTQ','MU':'MUS','MW':'MWI','MY':'MYS','YT':'MYT','NA':'NAM','NC':'NCL','NE':'NER','NF':'NFK','NG':'NGA','NI':'NIC','NU':'NIU','NL':'NLD','NO':'NOR','NP':'NPL','NR':'NRU','NZ':'NZL','OM':'OMN','PK':'PAK','PA':'PAN','PN':'PCN','PE':'PER','PH':'PHL','PW':'PLW','PG':'PNG','PL':'POL','PR':'PRI','KP':'PRK','PT':'PRT','PY':'PRY','PS':'PSE','PF':'PYF','QA':'QAT','RE':'REU','RO':'ROU','RU':'RUS','RW':'RWA','SA':'SAU','SD':'SDN','SN':'SEN','SG':'SGP','GS':'SGS','SH':'SHN','SJ':'SJM','SB':'SLB','SL':'SLE','SV':'SLV','SM':'SMR','SO':'SOM','PM':'SPM','RS':'SRB','ST':'STP','SR':'SUR','SK':'SVK','SI':'SVN','SE':'SWE','SZ':'SWZ','SC':'SYC','SY':'SYR','TC':'TCA','TD':'TCD','TG':'TGO','TH':'THA','TJ':'TJK','TK':'TKL','TM':'TKM','TL':'TLS','TO':'TON','TT':'TTO','TN':'TUN','TR':'TUR','TV':'TUV','TW':'TWN','TZ':'TZA','UG':'UGA','UA':'UKR','UM':'UMI','UY':'URY','US':'USA','UZ':'UZB','VA':'VAT','VC':'VCT','VE':'VEN','VG':'VGB','VI':'VIR','VN':'VNM','VU':'VUT','WF':'WLF','WS':'WSM','YE':'YEM','ZA':'ZAF','ZM':'ZMB','ZW':'ZWE'}
 4.  
 5.  
 6. a=raw_input('Wprowadz numer konta: ')
 7.  
 8. print(a)
 9. print("##################################################")
 10.  
 11.  
 12. #wycinanie dwoch pierwszych znakow jesli jest podany numer konta z kodem kraju
 13.  
 14. k=a[0]
 15. #print(k)
 16.  
 17.  
 18. if "0"<=k<="9":
 19.         iban="N"
 20.  
 21. else:
 22.         iban="T"
 23.         a_i=a[0:2]
 24.         #print("kod kraju: "+a_i)
 25.  
 26. #print(iban)
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  
 31.  
 32. if iban=="T" and a_i=="PL":
 33.         a_a=a[2:]
 34.  
 35.         b=a_a.replace(" ","")
 36.  
 37.  
 38.         c=b[0:2]+b[-8:]
 39.         print("konto bankowe: "+c)
 40.  
 41.         d=b[2:10]
 42.         print("grupy bankowe: "+d)
 43.  
 44.         print("numer konta bankowego: "+b)
 45.         a=a.replace(" ","")
 46.         print("IBAN: "+a)
 47.  
 48. elif iban=="T" and a_i!="PL":
 49.         a_a=a[2:]
 50.  
 51.         b=a_a.replace(" ","")
 52.  
 53.  
 54.         c=b[0:2]+b[-8:]
 55.         print("konto bankowe: "+c)
 56.  
 57.         print("nazwa: "+kody_kraj.get(a[0:2],"trojliterowy kod kraju"))
 58.  
 59. #        if (a[0:2] in kody_kraj):
 60. #                print("nazwa: "+kody_kraj[a[0:2]])
 61.  
 62. #       else:
 63. #                print("nazwa: trojliterowy kod kraju ")
 64.  
 65.         print("numer konta bankowego: "+b)
 66.  
 67.         print("SWIFT: info w kartotece kontrahenta")
 68.         a=a.replace(" ","")
 69.         print("IBAN: "+a)
 70.  
 71.  
 72. else:
 73.         b=a.replace(" ","")
 74.  
 75.         c=b[0:2]+b[-8:]
 76.         print("konto bankowe: "+c)
 77.  
 78.         d=b[2:10]
 79.         print("grupy bankowe: "+d)
 80.  
 81.         print("numer konta bankowego: "+b)
 82.  
 83. print("##################################################")
 84.  
Parsed in 0.053 seconds