pastebin

Paste Search Dynamic
Recent pastes
Konstrukcje sterujące
 1. #include <stdlib.h> // USES
 2. #include <stdio.h> // USES
 3. #include <math.h> // USES
 4.  
 5. #define SCALAR double
 6. //#define SCALAR float
 7.  
 8. #define SMALL_NUMBER 1.e-20 // czy wystarczy jedna wartość dla float i dla double?
 9.  
 10. // Konstrukcje sterujące (nazwy zmiennych, zakresy widoczności i czas życia)
 11. int main(void)
 12. {
 13.   // rozwiązanie równania kwadratowego ax^2 + bx + c = 0
 14.  
 15.   printf("\nProgram rozwiązywania równania kwadratowego ax^2 + bx + c = 0\n");
 16.  
 17.   // prosta wersja: int a, b, c;
 18.   SCALAR a, b, c,x1,x2,x;
 19.   // rozważania o kontrakcie... (czy uwzględnia skończoną precyzję?)
 20.   // input - uodpornianie na błędy wczytywania danych
 21.   printf("\nPodaj parametr a: "); scanf("%lf",&a); // adres! (miejsce na wpisanie wartości)
 22.   printf("Podaj parametr b: "); scanf("%lf", &b); // uwaga: inny format dla float!
 23.   printf("Podaj parametr c: "); scanf("%lf", &c);
 24.  
 25.   // if(a==0 && b==0){ // alternatywa: if( a==0 || b==0 ) - zależnie od kontraktu
 26.   if( fabs(a)<SMALL_NUMBER && fabs(b)<SMALL_NUMBER ){ // poprawnie
 27.     printf("Błędne dane: a i b równe 0 (zbyt bliskie 0). Przerwanie programu.\n");
 28.     exit(-1);
 29.   }
 30.   else{
 31.     if(a==0) { // równanie liniowe
 32.       printf("Funckja liniowa y=%lfx+%lf\n",
 33.                 b,c);
 34.     }
 35.     else{
 36.       SCALAR delta;  // zakres widoczności nazwy - powiązanie z czasem życia  
 37.       delta = b*b - 4*a*c; // czy delta = b*b (w skończonej precyzji)?
 38.       if(delta<0){
 39.         printf("Pierwiastki zespolone\n");
 40.         SCALAR temp = sqrt(-delta);
 41.         printf("Dwa pierwiastki zespolone: x1 = %20.15lfi, x2 = %20.15lfi\n",
 42.                (-b-temp)/(2*a), (-b+temp)/(2*a) );
 43.       } else if (delta == 0){
 44.         printf("Jeden pierwiastek rzeczywisty: x = %20.15lf\n", -b/(2*a) );
 45.         x=-b/(2*a);
 46.         if((x*x*a)+(x*b)+c==0){
 47.                 printf("x się zgadza\n");
 48.         }else{
 49.         printf("x sie zgadza ale niedokladnosc floata uniemozliwa uzyskanie dokladnego wyniku... Wynik=%20.15lf\n",
 50.                 (x*x*a)+(x*b)+c==0);   
 51.         }
 52.       } else {
 53.         SCALAR temp = sqrt(delta);
 54.         printf("Dwa pierwiastki rzeczywiste: x1 = %20.15lf, x2 = %20.15lf\n",
 55.                (-b-temp)/(2*a), (-b+temp)/(2*a) );
 56.         x1=(-b-temp)/(2*a);
 57.         x2=(-b+temp)/(2*a);
 58.         //Sprawdzenie
 59.         if((x1*x1*a)+(x1*b)+c==0){
 60.                 printf("x1 się zgadza\n");
 61.         }
 62.         else{
 63.         printf("x1 sie zgadza ale niedokladnosc floata uniemozliwa uzyskanie dokladnego wyniku... Wynik=%20.15lf\n",
 64.                 (x1*x1*a)+(x1*b)+c==0)
 65.         }
 66.         if((x2*x2*a)+(x2*b)+c==0){
 67.                 printf("x2 się zgadza\n");
 68.         }else{
 69.         printf("x2 sie zgadza ale niedokladnosc floata uniemozliwa uzyskanie dokladnego wyniku... Wynik=%20.15lf\n",
 70.                 (x2*x2*a)+(x2*b)+c==0);
 71.         }
 72.       }  
 73.     } // znaczenie wcięć i nawiasów klamrowych dla zwiekszenia czytelności kodu
 74.   }
 75.  
 76.  
 77.   return(0);
 78. }
 79.  
 80. // Lab
 81. // Uzupełnienie programu o obsługę wszystkich przypadków liczbowych danych wejściowych
 82. // Różne przypadki kontraktu - uwzględniające lub nie skończoną precyzję
Parsed in 0.014 seconds